ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 02/2006, ΕΣΟ: 44480 | Fide: 25825852 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 945 0
2021B 945 0
2021A 945 0
2020B 945 0
2020A 945 0
2019B 945 0
2019A 945 0
2018B 945 1
2018A 957 6
2017B 944 8
2017A 860 5
2016B 868 1
2016A 856 1
2015B 870 6
2015A 830 23
2014B 1155 1
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι