ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 44515 | Fide: 25847392 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1262 6
2022B 1285 0
2022A 1285 0
2021B 1285 0
2021A 1285 0
2020B 1285 8
2020A 1366 0
2019B 1366 45
2019A 1071 15
2018B 955 20
2018A 845 4
2017B 830 7
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -