ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 44579 | Fide: 25885499 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1237 7
2023B 1229 9
2023Α 1195 15
2022B 1223 9
2022A 1217 18
2021B 1261 9
2021A 1198 0
2020B 1198 8
2020A 1128 6
2019B 1039 30
2019A 1197 19
2018B 1151 11
2018A 1088 10
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1005 0
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -