ΜΠΑΓΛΑΝΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 44691 | Fide: 25827863 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1028 0
2022A 1028 0
2021B 1028 0
2021A 1028 0
2020B 1028 0
2020A 1028 0
2019B 1028 0
2019A 1028 2
2018B 1026 1
2018A 1045 1
2017B 1048 5
2017A 1052 2
2016B 1093 0
2016A 1093 5
2015B 1058 3
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι