ΓΚΟΥΤΖΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΩ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 44790 | Fide: 25838105 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1834 24
2023Α 1761 30
2022B 1597 16
2022A 1620 12
2021B 1603 29
2021A 1415 0
2020B 1415 12
2020A 1430 6
2019B 1357 25
2019A 1369 21
2018B 1368 19
2018A 1224 3
2017B 1191 12
2017A 1170 8
2016B 1154 10
2016A 1056 5
2015B 1037 7
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -