ΚΙΛΟΥΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 44960 | Fide: 25855280 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1096 13
2023Α 1171 21
2022B 1139 11
2022A 1170 13
2021B 1234 3
2021A 1178 0
2020B 1178 0
2020A 1178 13
2019B 1105 10
2019A 951 27
2018B 963 8
2018A 853 8
2017B 834 6
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -