ΠΟΡΙΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 07/1947, ΕΣΟ: 44969 | Fide: 25836609 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 800 0
2022B 800 0
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 1
2020A 800 12
2019B 800 21
2019A 800 18
2018B 800 16
2018A 800 33
2017B 800 21
2017A 800 23
2016B 800 19
2016A - 6
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι