ΓΑΤΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Η/Γ: 07/2003, ΕΣΟ: 45396 | Fide: 25855565 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1015 0
2021B 1015 0
2021A 1015 0
2020B 1015 0
2020A 1015 0
2019B 1015 0
2019A 1015 0
2018B 1015 0
2018A 1015 0
2017B 1015 0
2017A 1015 7
2016B 993 5
2016A 1007 1
2015B 1037 1
2015A 1037 1
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι