ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 10/2002, ΕΣΟ: 45429 | Fide: 25840606 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1241 0
2022A 1241 0
2021B 1241 0
2021A 1241 0
2020B 1241 0
2020A 1241 0
2019B 1241 0
2019A 1241 0
2018B 1241 0
2018A 1241 0
2017B 1241 0
2017A 1241 4
2016B 1247 19
2016A 1175 15
2015B 1087 12
2015A 1003 5
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι