ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΘΗΣΕΑΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 45466 | Fide: 25837044 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1404 5
2022B 1452 0
2022A 1452 8
2021B 1501 0
2021A 1501 0
2020B 1501 0
2020A 1501 22
2019B 1388 29
2019A 1297 35
2018B 1246 16
2018A 1142 27
2017B 1114 14
2017A 1147 25
2016B 1143 25
2016A 1006 20
2015B - 2
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -