ΚΑΚΟΜΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 09/2003, ΕΣΟ: 45913, Fide: 25847163

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1102 0
2020B 1102 0
2020A 1102 8
2019B 1133 2
2019A 1156 6
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -