ΣΟΛΩΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 01/2002, ΕΣΟ: 45968 | Fide: 25854224 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1494 11
2023Α 1487 8
2022B 1476 8
2022A 1454 8
2021B 1313 5
2021A 1233 0
2020B 1233 0
2020A 1233 0
2019B 1233 0
2019A 1233 2
2018B 1207 4
2018A 1244 3
2017B 1208 1
2017A 1172 5
2016B 1089 3
2016A 1080 6
2015B 1039 3
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -