ΤΣΙΩΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 01/1975, ΕΣΟ: 45986 | Fide: 25847759

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 3
2017B 845 0
2017A - 3
2016B 845 0
2016A 845 3
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι