ΜΠΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 46544 | Fide: 25857355 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 834 0
2023Α 834 0
2022B 834 0
2022A 834 0
2021B 834 0
2021A 834 0
2020B 834 0
2020A 834 0
2019B 834 0
2019A 834 2
2018B 830 0
2018A 830 5
2017B - 0
2017A - 1
2016B - 1
2016A 933 1
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι