ΚΡΕΣΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Η/Γ: 04/1993, ΕΣΟ: 46580, Fide: 25845705

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 896 0
2021A 896 0
2020B 896 0
2020A 896 6
2019B 881 0
2019A 881 6
2018B 825 0
2018A 825 12
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 4
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -