ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2004, ΕΣΟ: 46767 | Fide: 25854097 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 997 0
2022B 997 0
2022A 997 0
2021B 997 9
2021A 1005 0
2020B 1005 0
2020A 1005 2
2019B 1057 5
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -