ΠΑΠΑΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 46782 | Fide: 25852477 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 968 0
2023B 968 0
2023Α 968 0
2022B 968 0
2022A 968 0
2021B 968 0
2021A 968 0
2020B 968 0
2020A 968 3
2019B 918 15
2019A 922 13
2018B 1045 9
2018A 999 11
2017B 1039 16
2017A 1016 9
2016B 977 10
2016A 931 1
2015B - 0
Παλαιότερα -