ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 11/1975, ΕΣΟ: 46789 | Fide: 25852434 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 872 2
2023Α 903 3
2022B 941 0
2022A 941 1
2021B 965 1
2021A 972 0
2020B 972 4
2020A 1004 4
2019B 969 0
2019A 969 5
2018B 986 4
2018A 961 10
2017B 972 9
2017A 1055 5
2016B 1063 10
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -