ΚΑΠΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 05/1985, ΕΣΟ: 46848 | Fide: 25854453 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1139 12
2023Α 987 5
2022B 997 0
2022A 997 10
2021B 936 0
2021A 936 0
2020B 936 0
2020A 936 0
2019B 936 4
2019A 891 0
2018B 891 0
2018A 891 11
2017B 935 16
2017A 813 13
2016B 826 30
2016A 1017 13
2015B - 0
Παλαιότερα -