ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Η/Γ: 10/2008, ΕΣΟ: 46896 | Fide: 25849948 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 848 0
2023B 848 0
2023Α 848 0
2022B 848 1
2022A 852 1
2021B 855 0
2021A 855 0
2020B 855 0
2020A 855 11
2019B 860 0
2019A 830 5
2018B 830 6
2018A - 3
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -