ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 10/1997, ΕΣΟ: 46997 | Fide: 25860542 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1027 0
2023Α 1027 0
2022B 1027 0
2022A 1027 0
2021B 1027 0
2021A 1027 0
2020B 1027 0
2020A 1027 0
2019B 1027 0
2019A 1027 7
2018B 999 0
2018A 999 3
2017B 1006 4
2017A 1009 5
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι