ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 47104 | Fide: 25858530 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1031 0
2022A 1031 0
2021B 1031 0
2021A 1031 0
2020B 1031 0
2020A 1031 7
2019B 1048 0
2019A 1048 7
2018B 1077 9
2018A 1012 2
2017B 1017 3
2017A 1001 5
2016B 1054 0
2016A 1054 2
2015B - 0
Παλαιότερα -