ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΦΡΑΙΜ

Η/Γ: 06/2003, ΕΣΟ: 47400 | Fide: 25861735 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1331 0
2022B 1331 0
2022A 1331 0
2021B 1331 6
2021A 1302 0
2020B 1302 0
2020A 1302 4
2019B 1337 21
2019A 1382 0
2018B 1382 27
2018A 1231 13
2017B 1063 24
2017A - 0
2016B - 4
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -