ΦΟΥΝΤΑΔΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 47547 | Fide: 25876066 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1027 0
2023B 1027 6
2023Α 1003 3
2022B 941 5
2022A 883 0
2021B 883 0
2021A 883 0
2020B 883 0
2020A 883 2
2019B 928 11
2019A 961 9
2018B - 2
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -