ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 47588 | Fide: 25865099 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 2037 55
2023Α 1906 38
2022B 2038 63
2022A 1605 43
2021B 1550 44
2021A 1603 0
2020B 1603 49
2020A 1519 31
2019B 1168 61
2019A 1479 52
2018B 1011 13
2018A 935 36
2017B 1109 15
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -