ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 47588, Fide: 25865099

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1603 49
2020A 1519 31
2019B 1168 61
2019A 1479 52
2018B 1011 13
2018A 935 36
2017B 1109 15
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι