ΣΟΥΚΑΡΙΕ ΖΩΡΖ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 47589 | Fide: 25857959 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1588 30
2023Α 1631 33
2022B 1761 28
2022A 1663 47
2021B 1607 24
2021A 1603 0
2020B 1603 35
2020A 1453 29
2019B 1380 46
2019A 1576 50
2018B 1200 41
2018A 1342 41
2017B 1110 17
2017A 1098 20
2016B 1019 5
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -