ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Η/Γ: 04/1990, ΕΣΟ: 47626, Fide: 25859536

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1123 0
2020B 1123 0
2020A 1123 0
2019B 1123 0
2019A 1123 0
2018B 1123 0
2018A 1123 0
2017B 1123 0
2017A 1123 1
2016B 1140 11
2016A - 3
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι