ΛΕΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 47690 | Fide: 25861301 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1067 0
2022A 1067 0
2021B 1067 0
2021A 1067 0
2020B 1067 0
2020A 1067 0
2019B 1067 5
2019A 1057 12
2018B 1085 9
2018A 1061 17
2017B 966 21
2017A 992 13
2016B - 3
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -