ΜΗΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 47691, Fide: 25861352

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1075 0
2020B 1075 0
2020A 1075 0
2019B 1075 3
2019A 1059 7
2018B 1012 0
2018A 1012 8
2017B 983 0
2017A 983 8
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -