ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/2002, ΕΣΟ: 47795 | Fide: 25868519 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1342 0
2022A 1342 0
2021B 1342 0
2021A 1342 0
2020B 1342 0
2020A 1342 0
2019B 1342 0
2019A 1342 0
2018B 1342 0
2018A 1342 0
2017B 1342 0
2017A 1342 8
2016B 1362 5
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -