ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 09/1986, ΕΣΟ: 47868 | Fide: 25890581 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1195 0
2023Α 1195 0
2022B 1195 0
2022A 1195 0
2021B 1195 0
2021A 1195 0
2020B 1195 0
2020A 1195 3
2019B 1209 0
2019A 1209 4
2018B 1187 15
2018A 1254 6
2017B 1243 9
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι