ΜΠΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 05/1982, ΕΣΟ: 47931 | Fide: 25869752 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1372 0
2023Α 1372 0
2022B 1372 0
2022A 1372 0
2021B 1372 0
2021A 1372 0
2020B 1372 0
2020A 1372 9
2019B 1334 0
2019A 1334 9
2018B 1253 0
2018A 1253 5
2017B 1245 0
2017A 1245 13
2016B 1040 7
2016A - 0
Παλαιότερα -