ΜΠΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 48269 | Fide: 25863932 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1054 0
2023Α 1054 0
2022B 1054 0
2022A 1054 0
2021B 1054 0
2021A 1054 0
2020B 1054 0
2020A 1054 0
2019B 1054 9
2019A 1016 9
2018B 969 20
2018A 897 5
2017B 898 8
2017A - 4
2016B - 4
2016A - 4
Παλαιότερα -