ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 05/1976, ΕΣΟ: 48274 | Fide: 25871315 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1034 0
2023Α 1034 0
2022B 1034 0
2022A 1034 0
2021B 1034 0
2021A 1034 0
2020B 1034 0
2020A 1034 0
2019B 1034 0
2019A 1034 0
2018B 1034 0
2018A 1034 0
2017B 1034 0
2017A 1034 10
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -