ΛΙΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 48321 | Fide: 25869566 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 947 0
2023B 947 0
2023Α 947 0
2022B 947 0
2022A 947 0
2021B 947 0
2021A 947 0
2020B 947 0
2020A 947 0
2019B 947 0
2019A 947 7
2018B 1042 7
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι