ΛΙΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 48321, Fide: 25869566

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 947 0
2020A 947 0
2019B 947 0
2019A 947 7
2018B 1042 7
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι