ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 48345 | Fide: 25871455 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 870 0
2023Α 870 1
2022B 859 0
2022A 859 0
2021B 859 3
2021A 881 0
2020B 881 1
2020A 830 15
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -