ΣΟΥΦΕΡΗ - ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 06/1996, ΕΣΟ: 48374 | Fide: 25866443

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 0
2019B 800 0
2019A 800 0
2018B 800 0
2018A 800 0
2017B 800 0
2017A 800 0
2016B 800 10
2016A - 0
Παλαιότερα -