ΣΚΟΔΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 48430, Fide: 25866710

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1688 34
2021A 1330 0
2020B 1330 16
2020A 1251 22
2019B 1276 41
2019A 1596 45
2018B 990 31
2018A 1180 39
2017B 894 23
2017A 840 15
2016B - 3
2016A - 0
Παλαιότερα -