ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 48451 | Fide: 25874683 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1141 15
2022B 1231 29
2022A 1143 16
2021B 1177 21
2021A 1126 0
2020B 1126 9
2020A 1070 14
2019B 957 13
2019A 936 14
2018B 946 18
2018A 896 12
2017B - 3
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -