ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 48477 | Fide: 25851411 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 871 0
2023Α 871 0
2022B 871 0
2022A 871 0
2021B 871 0
2021A 871 0
2020B 871 0
2020A 871 0
2019B 871 0
2019A 871 5
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -