ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 48478 | Fide: 25861280 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 0
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 6
2018B - 2
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -