ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/1981, ΕΣΟ: 48495 | Fide: 25868578 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1421 0
2022A 1421 0
2021B 1421 0
2021A 1421 0
2020B 1421 0
2020A 1421 0
2019B 1421 0
2019A 1421 0
2018B 1421 0
2018A 1421 1
2017B 1413 0
2017A 1413 7
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -