ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ

Η/Γ: 02/1995, ΕΣΟ: 48536 | Fide: 25884247 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1517 0
2023Α 1517 0
2022B 1517 0
2022A 1517 4
2021B 1498 0
2021A 1498 0
2020B 1498 0
2020A 1498 0
2019B 1498 0
2019A 1498 23
2018B 1356 0
2018A 1356 8
2017B 1268 8
2017A 1249 7
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -