ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΝΤΑΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Η/Γ: 02/2001, ΕΣΟ: 48680 | Fide: 25869663 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1333 0
2023Α 1333 0
2022B 1333 0
2022A 1333 0
2021B 1333 0
2021A 1333 0
2020B 1333 0
2020A 1333 16
2019B 1257 0
2019A 1257 0
2018B 1257 0
2018A 1257 3
2017B 1217 9
2017A 1269 13
2016B 1224 8
2016A - 0
Παλαιότερα -