ΤΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 48800 | Fide: 25844679 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 855 0
2023B 855 0
2023Α 855 0
2022B 855 0
2022A 855 0
2021B 855 0
2021A 855 0
2020B 855 0
2020A 855 3
2019B 844 7
2019A 830 7
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι