ΓΚΙΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 08/2003, ΕΣΟ: 48873, Fide: 25871935

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1056 0
2020B 1056 0
2020A 1056 0
2019B 1056 0
2019A 1056 2
2018B 1050 2
2018A 1077 4
2017B 1071 0
2017A 1071 13
2016B 1083 14
Παλαιότερα -