ΚΟΥΤΡΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 48898 | Fide: 25887670 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 967 1
2023B 973 1
2023Α 979 0
2022B 979 0
2022A 979 5
2021B 996 12
2021A 962 0
2020B 962 3
2020A 947 7
2019B 852 2
2019A 830 7
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -