ΚΟΥΤΡΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 48898, Fide: 25887670

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 962 3
2020A 947 7
2019B 852 2
2019A 830 7
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -