ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 49024 | Fide: 25865277 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1433 0
2023Α 1433 0
2022B 1433 0
2022A 1433 0
2021B 1433 5
2021A 1417 0
2020B 1417 0
2020A 1417 6
2019B 1312 3
2019A 1328 26
2018B 1186 18
2018A 1178 19
2017B 1011 17
2017A 933 10
2016B - 0
Παλαιότερα -