ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 49026 | Fide: 25889761 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1028 0
2023Α 1028 4
2022B 1008 5
2022A 978 6
2021B 887 1
2021A 901 0
2020B 901 7
2020A 830 14
2019B 830 9
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι