ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 49026, Fide: 25889761

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 901 7
2020A 830 14
2019B 830 9
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι