ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 49028 | Fide: 25873903 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1239 6
2021B 1172 4
2021A 1126 0
2020B 1126 7
2020A 1051 22
2019B - 2
2019A - 2
2018B - 1
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι